Grondwerken

Aanleg van industriële infrastructuur

Bouwrijp maken van bouwpercelen, uitgraven van funderingen/kelders, aanleg werfweg.

Ophoging / verlaging terreinen

Levering en plaatsing van regenwaterputten tot 20000 liter, septische putten, waterzuiveringsstations (bio put)

Aanleg van parkings, groenzones en vijvers

Landschapsinrichting

Bouwen van allerhande betonconstructies.